ฮอร์โมนมีผลในการรักษาโรคตับไขมัน

ฮอร์โมนที่กระตุ้นวัยแรกรุ่นและควบคุมภาวะเจริญพันธุ์ของมนุษย์อาจได้รับการพัฒนาเพื่อใช้รักษาโรคตับไขมันที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ฮอร์โมนคิสเปปตินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ดัดแปลงแล้วสามารถนำมาใช้ในการรักษาโรคตับไขมันที่ไม่มีแอลกอฮอล์ทั่วโลก NAFLD เป็นโรคตับเรื้อรังรูปแบบที่พบได้บ่อยที่สุดที่ส่งผลกระทบต่อเด็กและผู้ใหญ่และเชื่อมโยงกับการเพิ่มขึ้นของโรคอ้วน

และโรคเบาหวานประเภท 2 NAFLD เรียกว่าโรคเงียบ เพราะเริ่มมีอาการเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย เริ่มด้วยการสะสมของไขมันในตับ ทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า ‘ไขมันพอกตับ’ เมื่อโรคแย่ลง ตับจะอักเสบจนทำให้เกิดภาวะไขมันพอกตับอักเสบ (NASH) ตามมาด้วยโรคพังผืดและโรคตับแข็ง ซึ่งตับจะมีแผลเป็นและเสียหายอย่างถาวร กลุ่มย่อยของผู้ป่วย NASH ที่เป็นโรคตับแข็งก็จะเป็นมะเร็งตับเช่นกัน ในปัจจุบัน ยังไม่มีวิธีการรักษาที่ได้รับการอนุมัติให้รักษา NASH

© 2022 Update Trend and News | Theme: Storto by CrestaProject WordPress Themes.