การศึกษาพัฒนาการเผยต้นกำเนิดของโรคลำไส้อักเสบ

โรคหลายชนิดมีต้นกำเนิดมาจากการพัฒนามนุษย์ในระยะแรกโครงการริเริ่ม HCA ทั่วโลกกำลังจัดทำแผนที่เซลล์ทุกประเภทในร่างกายมนุษย์ เพื่อเปลี่ยนแปลงความรู้ด้านชีววิทยา การติดเชื้อ และโรค การศึกษาขนาดใหญ่ครั้งใหม่ได้ทำแผนที่เซลล์ในลำไส้ของมนุษย์ตั้งแต่พัฒนาการช่วงแรกจนถึงวัยผู้ใหญ่ ทำให้เกิด ที่ครอบคลุมมากที่สุดจนถึงปัจจุบัน

สิ่งนี้เผยให้เห็นว่าโรคโครห์นอาจเกิดจากการกระตุ้นเส้นทางการพัฒนา และเปิดเผยเป้าหมายยาที่เป็นไปได้สำหรับการรักษาโรคโครห์นและโรคลำไส้อักเสบอื่นๆ แผนที่โดยละเอียดจะช่วยอธิบายว่าลำไส้ก่อตัวและทำงานอย่างไร และจะเปลี่ยนการวิจัยให้เป็นโรคเกี่ยวกับลำไส้ แผนทะเยอทะยานอย่างมหาศาลในการสร้าง ทั้งหมดของเซลล์ทั้งหมดที่มีความสำคัญต่อการพัฒนามนุษย์ที่มีสุขภาพดี ลำไส้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของความสำคัญของสิ่งนี้ ทำแผนภูมิการพัฒนาเนื้อเยื่ออย่างครอบคลุมในอวกาศและเวลาอย่างไร กุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในการพัฒนาในระยะเริ่มต้นและสิ่งนี้จะส่งผลต่อสุขภาพหรือนำไปสู่โรคอย่างไร HDCA มีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการดูแลสุขภาพ

© 2022 Update Trend and News | Theme: Storto by CrestaProject WordPress Themes.